Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

กำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: ดิฉันเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการศึกษาปฏิบัติตามคัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » ดิฉันยินดีใช้เจตนารมณ์เต้าซิ่นที่ตนได้ศึกษามาช่วยเหลือมหาชน รับใช้สังคม มอบอุทิศชีวิต แต่ในกระบวนการเข้าร่วม พบว่าบางคนมีสายตาที่ไม่เป็นมิตร บางคนพูดจาทำให้ดิฉันไม่สบายใจ ดิฉันจึงอยากถอยออก ทางที่ดีดิฉันควรทำอย่างไร ขอให้อา....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> หน้าแรก
ไม่ต้องใส่ใจว่าจะถูกโปรดปรานหรือเหยียดหยาม ยังคงปฏิบัติตนเหมือนเดิม ขอเพียงเป็นผู้มีจิตใจธรรมดาทั่วไปก็ใช่แล้ว ( จาก: คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิงหน้า 45)

ระเบียบการสมัครเป็นอาสาสมัครเต้าซิ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลที่มีสุขภาพกายแข็งแรงพอที่จะปฏิบัติงานบริการตามภารกิจเต้าซิ่นได้ดี
 • เป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 12 ปี – 75 ปี
อาสาสมัครเต้าซิ่นแบ่งเป็น 3 ประเภท
เยาวชนเต้าซิ่น อายุระหว่าง 12 – 18 ปี
เต้าซิ่นวัยทำงาน อายุระหว่าง 19 – 59 ปี
เต้าซิ่นอาวุโส อายุระหว่าง 60 – 75 ปี
 • ผ่านการอบรมเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีหลักสูตร 3 วัน อย่างน้อย 3 ครั้ง หรือ 7 วัน หนึ่งครั้ง
 • ต้องมีพื้นฐานความรู้ปรัชญาคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” และศึกษาต่อเนื่องด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 • สามารถปฏิบัติสาขาต่างๆของเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีได้อย่างดี
 • สามารถสละเวลามาทำภารกิจเต้าซิ่นได้อย่างสม่ำเสมอตามตารางเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้และกำหนดการพิเศษต่างๆ
การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครชาวเต้าซิ่นทั่วไปที่สนใจ
 • เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นอาสาเต้าซิ่น
 • ช่องทางการสมัคร
  - ผ่านจุดรำมวย
  - ทางเว็บไซต์
  - สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานมูลนิธิเหลาจื่อเต้าเต๋อสากล
 • ส่งใบสมัครภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ โดยผ่านการสัมภาษณ์ และทำความเข้าใจงานของการเป็นอาสาสมัครเต้าซิ่น

การจัดอบรม

 • ปฐมนิเทศ ให้ความเข้าใจเบื้องต้นในวัตถุประสงค์และงานอาสาสมัครเต้าซิ่น
 • บททดสอบความรู้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี พื้นฐาน
 • เข้ารับการอบรมที่ศูนย์อบรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซี อาจารย์จ้าวบรรยายเอง
  ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 (ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท)
   
 
 
<< การสมัครเป็นอาสาสมัครเต้าซิ่น