Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

กำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2561  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: เคยเรียนรู้และฝึกศาสตร์อื่น ๆ มาแล้ว เช่น ชี่กง พลังจักรวาล จะขัดแย้งกันหรือไม่ เมื่อมาศึกษาเทคนิคเต้าเต....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> หน้าแรก
ไม่ต้องใส่ใจว่าจะถูกโปรดปรานหรือเหยียดหยาม ยังคงปฏิบัติตนเหมือนเดิม ขอเพียงเป็นผู้มีจิตใจธรรมดาทั่วไปก็ใช่แล้ว ( จาก: คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิงหน้า 45)