Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: คัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » อักษรห้าพันคำได้ก้าวข้ามกาลเทศะ ได้อรรถาธิบายวิถีแห่งความสำเร็จ วิถีแห่งความเป็นคน วิถีแห่งความผาสุก วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งการปกครอง วิถีแห่งการพาณิชย์ วิถีแห่งการพัฒนา วิถีแห่งความยั่งยืน ซึ่งนำพาสติปัญญาและพลังที่ทำให้เรามีชีวิตที่สวยสดงดงาม เราอ่านคัมภีร์ « เต้า....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> ปุจฉา - วิสัชนา
 
ปุจฉา - วิสัชนา
 
 
 
 

ปุจฉา
           คัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » อักษรห้าพันคำได้ก้าวข้ามกาลเทศะ ได้อรรถาธิบายวิถีแห่งความสำเร็จ วิถีแห่งความเป็นคน วิถีแห่งความผาสุก วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งการปกครอง วิถีแห่งการพาณิชย์ วิถีแห่งการพัฒนา วิถีแห่งความยั่งยืน ซึ่งนำพาสติปัญญาและพลังที่ทำให้เรามีชีวิตที่สวยสดงดงาม เราอ่านคัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » ทุกคืนๆ ละ 1 ครั้ง ได้ยินเขาพูดกันว่า จะต้องอ่านคัมภีร์ตามระดับความเร็วที่อาจารย์จ้าวอ่าน เพราะการอ่านออกเสียงของอาจารย์ตรงกับเสียงสัมผัสดนตรีของจักรวาล อ่านเร็วไม่ได้ ใช่หรือไม่

 
     

วิสัชนา
           การอ่านคัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » โดยหลักใหญ่แล้วอ่านตามระดับความเร็วเดียวกับซี.ดี. คัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » ก็จะดี แต่มิได้ว่าจะต้องให้เหมือนเป็นพิมพ์เดียวกัน สามารถจะอ่านตามระดับความเร็วการอ่านหนังสือของตนเองได้ การอ่านคัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » ต้องกุมหลักการข้อหนึ่งว่า ต้องอ่านแบบสบายๆ จึงจะอ่านจนเกิดความปลื้มปีติในใจได้ อ่านจนมีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญา มีพลัง และประสบความสำเร็จ
 
   
 
  back