Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ จะมาศึกษาเทคนิคนี้ได้หรือไม่ ....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> ปุจฉา - วิสัชนา
 
ปุจฉา - วิสัชนา
 
 
 
 

ปุจฉา
           ลูกสาวดิฉันแต่งงานแล้วแปดปียังไม่มีบุตร เบื้องบนจะประทานเด็กโชคดีให้พวกเขาสักคนได้ไหมคะ

 
     

วิสัชนา
           ได้ค่ะ อาจารย์วรรณี โสมประยูร ศิษย์เก่าเกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยมีความประสงค์ให้ลูกสาวที่ทำงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีบุตรสักคน จึงไปศึกษาเต้าเต๋อซิ่นซีที่เมืองวัฒนธรรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล ในฐานะที่ท่านเป็นปัญญาชนระดับสูงของชาติ มีความรู้สึกและเข้าใจได้ลึกซึ้งมาก ท่านรู้สึกว่าวิถีเต้าซิ่นคือวิถีการช่วยเหลือคน จะช่วยเหลือคนต้องศึกษา ศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้คน เมื่อเดินบนเส้นทางช่วยเหลือผู้คนด้วยการรับใช้สังคม เป็นหนทางที่มีวิธีการหนึ่งเดียวเพื่อให้ตนได้สัมฤทธิ์ผล อาจารย์วรรณีกล่าวว่า เพียงแค่รู้ยังใช้ไม่ได้ ปมเงื่อนสำคัญยังอยู่ที่ต้องตั้งปณิธานว่าจะต้องทำให้ได้ การศึกษาและปฏิบัติตามคัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » ทางความคิดต้องตอบสนองเร็ว การกระทำรวดเร็ว ทำในสิ่งที่ดีๆ ต้องมีจิตสำนึกบุญคุณ จิตใจมีความปลาบปลื้มปีติยินดี ไม่หวังผลตอบแทน เหล่านี้เป็นเรื่องที่เราพึงต้องทำให้ได้ เมื่อเดือนมีนาคม 2549 ระหว่างที่อาจารย์วรรณีเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษา ท่านได้เรียบเรียงขั้นตอนสื่อพัฒนาระยะไกลให้แก่ลูกสาวเป็นเฉพาะ หวังให้ลูกสาวตั้งครรภ์โดยเร็ว ผลปรากฏว่า พอถึงเดือนเมษายนลูกสาวก็โทรศัพท์จากสหรัฐอเมริกามาบอกคุณแม่ว่าเธอตั้งครรภ์แล้วจริงๆ
 
   
 
  back