Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

กำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ จะมาศึกษาเทคนิคนี้ได้หรือไม่ ....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> ปุจฉา - วิสัชนา
 
ปุจฉา - วิสัชนา
 
 
 
 

ปุจฉา
           ดิฉันเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการศึกษาปฏิบัติตามคัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » ดิฉันยินดีใช้เจตนารมณ์เต้าซิ่นที่ตนได้ศึกษามาช่วยเหลือมหาชน รับใช้สังคม มอบอุทิศชีวิต แต่ในกระบวนการเข้าร่วม พบว่าบางคนมีสายตาที่ไม่เป็นมิตร บางคนพูดจาทำให้ดิฉันไม่สบายใจ ดิฉันจึงอยากถอยออก ทางที่ดีดิฉันควรทำอย่างไร ขอให้อาจารย์ช่วยชี้แนะให้ชัดเจนด้วย

 
     

วิสัชนา
           การปฏิบัติตนของผู้อื่นเป็นเรื่องของเขา เขาทำตัวไม่ดี สุดท้ายผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานคือตัวเขาเอง ถ้อยคำภาษาเคลื่อนไหวเป็นรูปวงกลม ประกอบด้วย ภาษาการแสดงออก ภาษาพูด ภาษาพฤติกรรม ภาษาการคิด เรื่องใดก็ตามที่ท่านทำกับผู้อื่น เป็นการทำกับตนเอง นี่คือ คำสอนอันยิ่งใหญ่ของท่านเหลาจื่อซึ่งกล่าวว่า “เมธีไม่สะสมเพื่อส่วนตน ช่วยเหลือผู้อื่นสุดใจ ตนเองยิ่งมั่งคั่ง ให้ผู้อื่นเต็มที่ ตนเองยิ่งอุดมสมบูรณ์” ไม่ว่าท่านทำอะไรกับผู้อื่น ผู้รับมิใช่ใครอื่น แต่เป็นตัวท่านเอง หมายความว่า เมื่อท่านให้อะไรแก่เขาหรือทุ่มเทเพื่อผู้อื่น ผู้ได้คุณประโยชน์แท้จริงก็มิใช่ใครอื่น แต่คือตัวท่านเอง สิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน สติปัญญา และพลังของท่านเหลาจื่อเหล่านี้ สิ่งที่ท่านให้แก่มหาชนด้วยจิตใจที่ขอบคุณ ปลื้มปีติยินดี ไม่หวังผลตอบแทน และไม่คำนึงถึงผลได้ผลเสียส่วนตน สิ่งนั้นจะกลับสู่ตัวท่าน การปฏิบัติตนมิใช่ทำด้วยการดูสีหน้าผู้อื่น วันนี้ท่านสร้างกรรมดี พรุ่งนี้จะถูกผู้คนลืม แต่ไม่ว่าท่านจะสร้างแต่กรรมดี เมื่อท่านช่วยเหลือผู้อื่น ไม่แน่ว่าท่านจะได้สิ่งตอบแทน แต่ไม่ว่าท่านจะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรก็ตาม เมื่อท่านประสบความสำเร็จ ท่านจะดูมีราศี แต่ไม่ว่าท่านจะเรียนรู้ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการแบ่งปันความสุขอย่างไร จะอย่างไรก็ตาม เราต้องทำในสิ่งที่พึงกระทำ เราพึงต้องปฏิบัติตนเป็นคนเยี่ยงนี้
 
   
 
  back