Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: ถ้าหน่วยงานสนใจจะจัดอบรมให้กับพนักงานจะต้องทำอย่างไร....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสุนทรียสนทนาสู่การปฏิบัติ "ชีวิตที่ผาสุก" และ "ชีวิตที่ดีกว่า"
 
 
วันที่ 26-27 ธ.ค. 2554
 
 
สถานที่ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน