Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: เมื่อมาเข้าอบรมที่ศูนย์อบรมฯ แล้วแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้าง....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี
ข้อควรสนใจในการศึกษาปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี
 
 
 
 
 
 

1. มีคุณธรรมประจำใจ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เหมือนกับเหตุผลที่ว่า หว่านเมล็ดพันธุ์อะไรก็จะเกิดเป็นผลตามเมล็ดพันธุ์นั้น หากท่านให้ความสุขแก่ผู้อื่นยิ่งมากเท่าไร ตัวท่านเองจะได้รับความสุขมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เรื่องนี้เป็นผลสะท้อนตามธรรมชาติ การเจริญรอยตามเจตนารมณ์ฟ้าดินโดยไม่แสวงหาชีวิตอยู่เพื่อตน เพราะการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนน้อย โอกาสทำลายตนเองก็มีน้อย จึงเป็นเหตุผลที่ว่ามีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนดั่งฟ้าดิน ผู้ที่ทำงานตรงไปตรงมาถ้ามองด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลแล้ว จะเห็นว่าการยอมเสียเปรียบคือความสุข คนซื่อตรงจะอยู่อย่างยั่งยืน ผู้ที่ทำความดีมากๆ ก็เช่นเดียวกับการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเอง เพราะ ความสัมพันธ์ของเหตุและผลก่อบทบาทอยู่ในอาณาจักรของธรรมชาตินั่นเอง และสำแดงบทบาทในน่านอาณาจักร แห่งชีวิตเช่นกัน ถ้าเรา วิเคราะห์ตามมุมมองแบบวิภาษวิธีจะเห็นว่า เหมือนดั่งคำพูดของท่านเหลาจื่อที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » ว่า “ วางตนอยู่หลังผู้อื่นกลับได้อยู่นำหน้าผู้คน ไม่จดจ่อใส่ใจสุขภาพจนเกินเลยกลับมีสุขภาพแข็งแรง

2. ต้องยืนหยัดปฏิบัติสม่ำเสมอ สิ่งต้องห้ามเด็ดขาดคือ ทำ 3 วันแล้วหยุดพัก 2 วัน การบำบัดรักษาขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรค และสภาพรูปธรรมของแต่ละบุคคล บ้างแก้ไขปัญหาได้ในชั่วพริบตาก็มี บ้างต้องใช้เวลายาวนานหน่อยก็มี จึงต้องสามารถผ่านการทดสอบของระยะเวลา อีกทั้งยังต้องผ่านการทดสอบจากการปะทะที่เกิดขึ้นจากพลังต่างๆ ที่คุกคามแหล่งศูนย์รวมของโรคอีกด้วย

3. ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี อะไรคือสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ขัดต่อกฎธรรมชาติก็คือสิ่งที่ไม่ดี เมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วต้องสารภาพผิด สารภาพผิดกับใคร สำนึกผิดด้วยตนเอง คำว่าสำนึกผิดนี้ ถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่แปลได้ว่า วิพากษ์วิจารณ์ตัวเอง เช่นเดียวกับเหตุผลที่ว่า ที่ดินที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูก ต้นหญ้าจะขึ้นรกรุงรัง เมื่อปัดกวาดทำความสะอาดไม่ถึง ขี้ฝุ่นจะหนีหายไปเองไม่ได้ การสำนึกผิดเป็นประจำเท่ากับเป็นการขจัดไวรัสให้แก่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นประจำเช่นกัน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นปกติ ความเจริญก้าวหน้า พลานามัยสมบูรณ์ จิตใจสะอาดบริสุทธิ์และมีชีวิตที่สง่าภูมิฐาน

4. ขอให้เราจงใช้จิตใจที่รักฉันพี่ฉันน้อง จิตใจที่ซื่อสัตย์และจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนมาค้นหาเต๋าที่ยิ่งใหญ่ในดวงจิตของตนกลับคืนมาและใกล้ชิดเต๋าที่ยิ่งใหญ่ในดวงจิตของตน ในโลกนี้มีอยู่สองสิ่งที่มิอาจรีรอก็คือ หนึ่ง ความกตัญญูรู้คุณ สอง สร้างบุญกุศล ผู้เป็นบุตรธิดาต้องทำให้บิดามารดาสบายใจจึงจะมีบุญ ขอให้เราจงนำรอยยิ้มและความรักให้แก่ญาติสนิทและครอบครัว

5. ขอให้เราจงใช้ความสำนึกบุญคุณโลกและชีวิตมาอธิษฐานขอพรเพื่อให้สิ่งมีชีวิตของไตรภพจงสันติสุข ขอให้เราจงใช้ความขอบคุณเผยแพร่เสียงบุญ พัฒนาตนให้สมบูรณ์มาอธิษฐานขอพรให้โลกมีสันติภาพ ขอให้เราจงใช้ความเปิดเผยบริสุทธิ์ตั้งปณิธาน เพาะเหตุปัจจัย ยกระดับขั้นจิตวิญญาณและอารมณ์พัฒนาตนให้สมบูรณ์มาอธิษฐานขอพรให้ครอบครัวและมนุษย์จงสันติสุข เราสนใจสุขภาพของตน ก่อนอื่นต้องสนใจความปรองดองในครอบครัวของตน การทดแทนบุญคุณโลก พัฒนาตนให้สมบูรณ์และยกระดับขั้นจิตวิญญาณของตนก็เป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการรังสรรค์ชีวิตที่ผาสุกและแปรเปลี่ยนผลกรรมของเรา

6. ขอให้เราจงตั้งปณิธานให้ดี คิดสิ่งที่ดี พูดจาดีและทำความดี มีบ้านกว้างมิสู้มีใจกว้าง สันทัดในการให้อภัยผู้อื่นเป็นการปฏิบัติตนที่ดี อภัยให้ผู้อื่นมากขึ้นครั้งหนึ่งเป็นการสร้างบุญกุศลเพิ่มขึ้นหนหนึ่ง ขยายจิตใจให้กว้างขวางจึงจะมีบุญมาก สันทัดในการชื่นชมผู้อื่นเป็นการเข้มงวดตนเอง เราจะดูแลคนดีควรปฏิบัติตนเป็นคนดีเสียก่อน ทำด้วยความสมัครใจและรับด้วยความยินดี สามารถขจัดความทุกข์ก็คือ “ ปัญญา ” สามารถทุ่มเทใจรักก็คือ “ บุญ ” ในขณะที่เรามีความเข้าใจทฤษฎีย้อนสู่เต๋า จิตสงบลดความทะยานอยาก รักษาความสุขสันต์ไว้ตลอดเวลา ในระหว่างที่รับใช้มหาชนก็คอยกำจัดวัชพืชในใจของตนอย่างต่อเนื่อง เรามิเพียงฝึกฝนแต่ภายนอก ทั้งยังต้องฝึกฝนภายในบนพื้นฐานการฝึกฝนหลอมหล่อพลังภายนอก และซึมลึกเข้าสู่พลังภายในด้วย ฝึกฝนหลอมหล่อเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในการดำรงชีวิตของเรา ขจัดความเคยชินที่ไม่ดี ดัดแปลงนิสัยของตน เราก็สามารถทำให้ตนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขสันต์และมีอายุยั่งยืนถึงขีดสูงสุด

7. ขอให้เราจงตั้งใจให้มากกับการศึกษา การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ขจัดจิตใจที่ท้อแท้ หมดอาลัยตายอยากและความกลัดกลุ้มทั้งมวล บางครั้งไม่ไปคิดเรื่องกลัดกลุ้มก็ไม่มีเรื่องอะไรให้เป็นทุกข์ สามารถปล่อยวางความกลัดกลุ้มจึงจะมีความสุขได้ เราต้องอนุรักษ์ภาวะแวดล้อมของสังคมให้ดี ทั้งยังต้องอนุรักษ์ภาวะ แวดล้อมในจิตใจด้วย ละทิ้งความกลัดกลุ้มซึ่งเป็นขยะ บ่มเพาะสติปัญญาที่สงบนิ่ง ไม่พูดจาภาษาเชิงลบ ควรขอบคุณในทุกๆ เรื่อง แสดงความขอบคุณต่อเทพในจิตของตนและผู้อื่นเสมอ การปฏิบัติตนและจัดการปัญหาต้องรอบคอบ อย่าใจแคบ มีบุญสัมพันธ์ย่อมมีโชค ผูกบุญสัมพันธ์ดีเป็นการฝึกบำเพ็ญได้มากที่สุด การบันดาลโทสะเป็นการแสดงออกที่ไร้ความสามารถ ถ้าไม่โกรธดวงจะแข็ง การถือครองเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ถือสาจึงอิสรเสรี ไม่มีศีลธรรมจรรยาจะไม่มีคุณงามความดี สามัญชนจะหลงใหลกับปัจจุบัน และเสียใจกับอดีต อริยบุคคลจะสำนึกในปัจจุบันและหลุดพ้นในอนาคต

8. สภาพที่ลำบากประสบได้แต่มิพึงแสวง ต้องรักทะนุถนอมรู้คุณ เพราะการรู้คุณเป็นทุนเสบียงของการเจริญเติบโต ความสำเร็จเป็นการพัฒนาข้อดีอย่างต่อเนื่อง ความล้มเหลวเป็นผลจากการหมักหมมข้อบกพร่อง ขอให้เราดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่สำนึกบุญคุณ

ขอบคุณผู้ที่ทำร้ายท่าน เพราะเขาได้ฝึกฝนหลอมหล่อจิตใจของท่าน
ขอบคุณผู้ที่หลอกลวงท่าน เพราะเขาได้เพิ่มพูนความรู้แก่ท่าน
ขอบคุณผู้ที่โบยตีท่าน เพราะเขาได้ขจัดเวรกรรมของท่าน
ขอบคุณผู้ที่ทอดทิ้งท่าน เพราะเขาได้สอนให้ท่านตั้งตัวด้วยลำแข้งตนเอง
ขอบคุณผู้ที่ขัดขวางทำให้ท่านหกล้ม เพราะเขาทำให้ท่านมีความสามารถเข้มแข็ง
ขอบคุณผู้ที่ประณามท่าน เพราะเขาช่วยเสริมกำหนดสติปัญญาของท่าน
ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ท่านมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และประสบความสำเร็จ

หากจะทำความเข้าใจความหมายที่ครอบคลุมภายในและการแผ่ขยายสู่ภายนอกของเต้าเต๋อซิ่นซีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จะต้องไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นอีกท่ามกลางการปฏิบัติจาก “ การศึกษาและใช้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี พัฒนาศักยภาพซอฟต์แวร์ในร่างกาย ”

 

back