Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: เคยเรียนรู้และฝึกศาสตร์อื่น ๆ มาแล้ว เช่น ชี่กง พลังจักรวาล จะขัดแย้งกันหรือไม่ เมื่อมาศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี
หลักการของเทคนิคซอฟต์แวร์ที่พัฒนาศักยภาพบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยตนเอง
 
 
 
 
 
 
 

       สิ่งที่เรียกว่า เทคนิคซอฟต์แวร์ หมายถึง เทคนิคปรับดุลยภาพการคิดของสมองใหญ่ เหตุใดจึงต้องกล่าวถึงเทคนิค นั่นเป็นเพราะว่าถ้าวิทยาศาสตร์ไม่แปรเปลี่ยนเป็นเทคนิคก็ไม่มีพลังชีวิต ไม่มีคุณค่าในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ วิทยาศาสตร์ถ้าไม่แปรเปลี่ยนเป็นเทคนิคก็จะไม่มีเครื่องบิน ไม่มีเครื่องโทรทัศน์ ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีรถยนต์ และไม่มีโลกที่มีสีสันหลากหลายให้เราแสวงหาความสุขได้เต็มที่อย่างทุกวันนี้ มนุษย์เสาะแสวงสิ่งลี้ลับของโลกใบนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดตลอดไป เพราะจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตา จักรวาลมีศักยภาพอะไรร่างกายมนุษย์เราก็มีศักยภาพอย่างนั้น ทุกวันนี้มนุษย์เราใช้งานเซลล์ในสมองใหญ่ไปเพียงร้อยละ 5 ของ 14,000 ล้านเซลล์เท่านั้น จุดมุ่งหมายที่เราศึกษาปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีนั้นก็เพื่อปลุกพลังศักยภาพในสมองอีกร้อยละ 95 ที่ยังนอนหลับอยู่ให้ตื่นขึ้น

ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบ มนุษย์เราได้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ขึ้นรุ่นหนึ่ง ซึ่งมีหน่วยป้อนข้อมูล ( Input Unit ) หน่วยส่งข้อมูล ( Output Unit ) หน่วยเก็บข้อมูล ( Storage Unit ) หน่วยควบคุม ( Control Unit ) และหน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processor Unit ) ส่วนมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์ประเสริฐ อีกทั้งร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มิอาจเทียบเคียงได้ ซึ่งมีความละเอียดกว่า มีศักยภาพสมบูรณ์ยิ่งกว่า และมีความเป็นอัตโนมัติมากกว่า นั่นคือเครื่องประมวลซิ่นซีที่มีชีวิต คำว่า “ เครื่อง ” เป็นคำโบราณ ถ้าแปลด้วยภาษาสมัยใหม่ก็คืออุปกรณ์ติดตั้ง ก็คือ “ ฮาร์ดแวร์ ”

ถ้าสมมุติว่าร่างกายมนุษย์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สมองใหญ่ของมนุษย์ก็คือระบบซอฟต์แวร์ เมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขัดข้อง มีความรู้สึกว่าไม่สบายหรือสุดที่จะทนได้ สมองที่ใช้ความคิดซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ก็จะใช้วิธี “ นิ่มนวลผสมกับวิธีแข็งกระด้างควบกันไป ” ตามสภาพที่แตก ต่างกัน ทำหน้าที่ประมวลสื่อสารให้ลุล่วงไป วิธีการนั้นคือใช้ถ้อยคำภาษาเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยเรียบเรียงขั้นตอนเป็นเชิงคำสั่งแล้ว เปิดเครื่องรับในร่างกายรอไว้ก่อน จากนั้นจึงนำเอาคำสั่งซอฟต์แวร์ใช้รูปแบบถ่ายทอดเป็นถ้อยคำภาษาป้อนเข้าไปโคจรในระบบของร่างกาย ขั้นตอนเชิงคำสั่งนั้นให้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำอะไร ระบบภายในของร่างกายก็จะส่งผลสะท้อนอย่างนั้น หากขั้นตอนเชิงคำสั่งไม่ถูกต้อง หรือถูกรบกวนจากความคิด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีขั้นตอนของ “ ไวรัส ” ได้ปะปนเข้าไปในขั้นตอนปกติอย่างเงียบๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ หน่วยควบคุมของอุปกรณ์ติดตั้งการปรับดุลยภาพและควบคุมโดยอัตโนมัติภายในร่างกายก็จะปฏิเสธผลักไสซิ่นซีออกมา ความเจ็บปวดก็ยังคงเจ็บปวดเหมือนเดิม เพราะขั้นตอนซิ่นซีซอฟต์แวร์ที่เรียบเรียงไว้ไม่สามารถก่อบทบาทตามปกติวิสัยได้ ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะว่าสิ่งนี้คือเทคนิค อันว่าเทคนิคนั้นย่อมมีจุดเด่นอยู่ 3 ประการ คือ

•  ลักษณะปฏิบัติการ

•  ลักษณะซ้ำแล้วซ้ำอีก

•  ลักษณะถูกต้องแม่นยำ

หากสื่อข้อมูลที่เลือกสรรนั้นไม่ถูกต้องแม่นยำ ไม่มีการ “ เยียวยาให้ถูกโรค ” ก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ สื่อเต้าเต๋อซิ่นซีไปไม่ถึงจุดหมาย จะอย่างไรก็ตาม หากไม่ประสบผลสำเร็จก็ไม่เป็นไร ถ้าเลือกสรรครั้งหนึ่งไม่ประสบผลสำเร็จก็สามารถเลือกสรรใหม่อีกครั้งได้

อาทิ วันนี้มีมิตรสหายท่านหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในที่นี้ป่วยด้วยโรคหืดหอบ แพทย์ได้วินิจฉัยว่า เป็นหลอดลมบวม ดังนั้น สื่อซิ่นซีที่ท่านผู้นี้เลือกสรร คือ ขอให้หลอดลมของฉันจงไม่บวม ปรากฏว่า ได้ผลน้อยมาก แต่เวลาต่อมาหลังจากที่มิตรสหายท่านนี้ได้ฟังการบรรยายป้อนซิ่นซีแล้ว รู้ว่าสื่อซิ่นซีสามารถเลือกได้หลายครั้ง ขอให้เลือกถูกเพียงครั้งเดียวก็บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้น เขาจึงเปลี่ยนแปลงสื่อซิ่นซีที่ล้มเหลวเสียใหม่ และได้ทำการเลือกใช้ภาษาที่เรียบง่ายว่า “ ขอให้หลอดลมของฉันจงโล่งสบาย ” เท่านี้เอง สิ่งมหัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้น ทันใดนั้นเองเขารู้สึกว่ามีกลุ่มไอเย็นๆ ป้อนเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากในระบบเครื่องรับของร่างกายมีอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องขยายสื่อซิ่นซี ซึ่งก็คือ “ เครื่องควบคุมโดยอัตโนมัติ ” ที่มีความละเอียดและเป็นวิทยาศาสตร์ ขอเพียงให้มีรหัสอัตราความถี่ของสื่อซิ่นซีตรงกันก็สามารถบังเกิดพลังงานที่แรงกล้ามากได้

 
     
 

back