Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี คือลัทธิเต๋า ใช่หรือไม่....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> ผลิตภัณฑ์ >> หนังสือ
Book
 

Product name
  เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 1
ฉบับประมวลกฎเกณฑ์สีทองเกี่ยวกับสุขภาพ
Page
  420 หน้า
Dimension
  145x208x25 มม.
Weight
  กรัม
Author
  อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ
Translator
  กลิ่นสุคนธ์ วงศ์สุนทร
Price
  400 บาท
ISBN
  978–974–7552–92-8
     
     
  รายละเอียดย่อ:  
 

หนังสือแนะนำเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีขั้นที่ 1 เปิดความคิดและพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นของมนุษย์ บอกเคล็ดลับวิถีทางฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและการใช้กุญแจทองเปิดประตูสู่ ชีวิตที่สุขสันต์

  • การพัฒนาสมรรถวิสัยให้แก่สุขภาพตนเอง
  • การพัฒนาสมรรถวิสัยให้แก่สุขภาพของผู้อื่น
  • มรรควิธีบำรุุงรักษาสุขภาพแบบยั่งยืน
  • ปรัชญาท่านเหลาจื่อ ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

--------------------------------------------------------------

แนะนำวิธีการอ่าน: การอ่านควรอ่านอย่างน้อย 3 รอบ

รอบที่ 1 อ่านคร่าวๆ เพื่อรับรู้เนื้อหาครอบคลุมโดยรวม
รอบที่ 2 อ่านเพื่อกุมเทคนิคและเคล็ดลับที่สำคัญ
รอบที่ 3 อ่านเพื่อให้เข้าใจหลักทฤษฏีและวิธีการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกมิติ

เมื่ออ่านแล้วควรนำไปปฎิบัติ เพราะการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง และเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจในการนำไปประยุกต์ใช้ เมื่อปฏิบัติแล้วกลับไปอ่านใหม่อีก ก็จะยิ่งเข้าใจและกุมหลักปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น