Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

กำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: ความดีความชั่วคืออะไร มหากุศลและกุศลเล็กน้อยคืออะไร ....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> ปุจฉา - วิสัชนา
  ปุจฉา - วิสัชนา
 
   
 
No.
Question title
1
ความดีความชั่วคืออะไร มหากุศลและกุศลเล็กน้อยคืออะไร
2
ดิฉันเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการศึกษาปฏิบัติตามคัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » ดิฉันยินดีใช้เจตนารมณ์เต้าซิ่นที่ตนได้ศึกษามาช่วยเหลือมหาชน รับใช้สังคม มอบอุทิศชีวิต แต่ในกระบวนการเข้าร่วม พบว่าบางคนมีสายตาที่ไม่เป็นมิตร บางคนพูดจาทำให้ดิฉันไม่สบายใจ ดิฉันจึงอยากถอยออก ทางที่ดีดิฉันควรทำอย่างไร ขอให้อาจารย์ช่วยชี้แนะให้ชัดเจนด้วย
3
ลูกสาวดิฉันแต่งงานแล้วแปดปียังไม่มีบุตร เบื้องบนจะประทานเด็กโชคดีให้พวกเขาสักคนได้ไหมคะ
4
คัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » อักษรห้าพันคำได้ก้าวข้ามกาลเทศะ ได้อรรถาธิบายวิถีแห่งความสำเร็จ วิถีแห่งความเป็นคน วิถีแห่งความผาสุก วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งการปกครอง วิถีแห่งการพาณิชย์ วิถีแห่งการพัฒนา วิถีแห่งความยั่งยืน ซึ่งนำพาสติปัญญาและพลังที่ทำให้เรามีชีวิตที่สวยสดงดงาม เราอ่านคัมภีร์ « เต้าเต๋อจิง » ทุกคืนๆ ละ 1 ครั้ง ได้ยินเขาพูดกันว่า จะต้องอ่านคัมภีร์ตามระดับความเร็วที่อาจารย์จ้าวอ่าน เพราะการอ่านออกเสียงของอาจารย์ตรงกับเสียงสัมผัสดนตรีของจักรวาล อ่านเร็วไม่ได้ ใช่หรือไม่
5
เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี คือลัทธิเต๋า ใช่หรือไม่
6
เทคนิคนี้เป็นการรักษาโรค ใช่หรือไม่
7
เคยเรียนรู้และฝึกศาสตร์อื่น ๆ มาแล้ว เช่น ชี่กง พลังจักรวาล จะขัดแย้งกันหรือไม่ เมื่อมาศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี
8
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ จะมาศึกษาเทคนิคนี้ได้หรือไม่
9
บุคคลวัยไหนเหมาะที่จะเรียนรู้เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี
10
สนใจจะศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีจะทำอย่างไร
11
สนใจจะมาศึกษาที่ศูนย์อบรมฯ อยากทราบรายละเอียด ในเรื่อง การสมัคร การเดินทาง ที่พัก อาหาร และการแต่งกาย
12
เมื่อมาเข้าอบรมที่ศูนย์อบรมฯ แล้วแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้าง
13
ถ้าหน่วยงานสนใจจะจัดอบรมให้กับพนักงานจะต้องทำอย่างไร
14
มาศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีแล้ว จำเป็นต้องทำทุกกิจกรรมหรือไม่
15
วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยโลกให้รอดพ้นจากอันตราย คือ การนั่งสมาธิใช่หรือไม่

Total 15 Record : 1 Page : 1