Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

กำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: มาศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีแล้ว จำเป็นต้องทำทุกกิจกรรมหรือไม่....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
 
กิจกรรมฝ่ายเผยแพร่
 
 
 
No.
เรื่อง สถานที่ วันที่
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคบริหารกายและจิต ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลโพธาราม 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
2
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี โรงพยาบาล กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 25 ก.ค. 2555
3
สอนรำมวยเต้าซิ่น โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 20 ก.ค. 2555
4
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 12 ก.ค. 55
5
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสุนทรียสนทนาสู่การปฏิบัติ "ชีวิตที่ผาสุก" และ "ชีวิตที่ดีกว่า" โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 26-27 ธ.ค. 2554
6
สร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ ด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ณ ศูนย์ประสานแผน อำเภอบางระกำ
สนับสนุนโดย กองทุนผู้สูงอายุ
2-3 ตุลาคม 2553
7
โครงการชีวิตที่ผาสุกด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี โรงแรมท็อปแลนด์ 12 กันยายน 2553
8
เทคนิคบริหารกายและจิต สร้างสุขภาพ เสริมคุณธรรม นำสู่คุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 23-24 กันยายน 2553

Total 8 Record : 1 Page : 1