Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

เต้าเต๋อซิ่นซี >> คัมภีร์เต้าเต๋อจิง >> ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ คัมภีร์

 
 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ คัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง"

หากประสบปัญหา ทำให้รู้สึกว่าทุกข์ใจ สามารถเปิดคัมภีร์เต้าเต๋อจิงของท่านเหลาจื่อ ซึ่งมีวิธีการสำหรับแก้ปัญหา

ถ้าร่างกายเกิดปัญหา (โรคภัยไข้เจ็บมีสาเหตุมาจากจิตร้อยละ 70) ขอเพียงค้นพบวิธีการ ก็สามารถแปรโรคภัยไข้เจ็บ เป็นสุขภาพที่แข็งแรงได้ทันที

เมื่ออ่านคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" ได้เข้าใจ จะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จ

ขอเสนอให้ท่านเปิดหนังสือเต้าเต๋อจิง
ท่านต้องการอะไร ท่านก็ค้นหาในคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
การอ่านคัมภีร์เต้าเต๋อจิงมีเคล็ดลับคือ
อ่านทุกวัน เมื่ออ่านจนถึงในที่ๆ ไม่เข้าใจ ก็ไปเลือกส่วนที่เข้าใจก่อน
อย่าคิดเล็กคิดน้อยว่าตนเองเข้าใจได้แค่ไหน
ถ้าเราอ่านทุกวัน เข้าใจแค่ไหน ก็พอใจแค่นั้น

ชรัญญา กาญจนสุทธิ์
ชีวิตมีความทุกข์ อยากจะหนีออกจากความทุกข์ ตัดสินใจอ่านคัมภีร์เต้าเต๋อจิง โดยอธิษฐานจิตกับท่านเหลาจื่อและ อ.จ้าว ว่าให้ช่วยชี้แนะแนวทาง เปิดได้ “ บทที่ 20 หลุดพ้นด้วยตนเอง ” ก็เข้าใจว่า ความทุกข์เกิดจากตัวเอง ดังนั้นจึง เปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนแปลงการกระทำของตัวเอง ใจเย็นลง มีเหตุมีผลมากขึ้น เปิดใจกว้างมากขึ้น แล้วชีวิตก็มีความสุข
คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ประพันธ์โดยท่านเหลาจื่อเป็นเวลาเกือบ 3,000 ปีมาแล้ว
ประกอบด้วยอักษรจีน 5,000 คำ แบ่งแยกออกเป็น 81 บท
มีคำกล่าวว่า คัมภีร์เต้าเต๋อจิงเป็นราชาแห่งหมื่นคัมภีร์
เมื่ออ่านคัมภีร์ " เต้าเต๋อจิง" ได้เข้าใจ และปฏิบัติตาม
จะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จ
 
คติสอนใจ

อย่าเป็นเพราะถือค่าประเพณีนิยมจนละทิ้งจิตใจอันบริสุทธิ์ของตน

จาก: คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
หน้า 45

back