Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

เต้าเต๋อซิ่นซี >> หลักสูตรอบรม >> สำหรับบุคคลทั่วไป

 
 

หลักสูตรเต้าเต๋อซิ่นซี

 
  โครงการบำรุงรักษาสุขภาพตามธรรมชาติ
 
 • บำรุงรักษาสุขภาพกายและจิตให้แข็งแรงสมบูรณ์
 • เสริมสมาธิ สร้างสติปัญญา พัฒนา EQ
 • ศึกษาหลักการบริหารจัดการ ธุรกิจการงานการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้หลักเหตุและผล กลไกของพลังคำพูด พลังความคิด มีผลต่อชะตาชีวิต
 • วิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยดนตรีเต้าซิ่นอันไพเราะ
 • วิธีสร้างพลังรักนำพาความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติของเรา ยิ่งส่งผลให้ตนเองมีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงตลอดไป

  โครงการรวมพลังนั่งสมาธิสลายภัยพิบัติ

 

ร่วมนั่งสมาธิอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติโลก ทุกสัปดาห์ที่สามของเดือน


  เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 1
 

ศึกษาวิธีการบำรุงรักษาสุขภาพแบบยั่งยืน

 • เคล็ดลับความสำเร็จในการพัฒนาสมรรถวิสัยให้แก่สุขภาพตนเอง
 • เคล็ดลับสำคัญในการพัฒนาสมรรถวิสัยให้แก่สุขภาพของผู้อื่น
 • มรรควิธีปรัชญาของท่านเหลาจื่อเกี่ยวกับมนุษย์ต้องมีชีวิตที่ยั่งยืน
 • กลไกทางปรัชญาของท่านเหลาจื่อเกี่ยวกับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

  เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 2

 

ศึกษาวิธีเสริมเส้นธุรกิจ การงานให้เจริญรุ่งเรือง

 • วิธีให้มนุษย์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
 • วิธีประยุกต์ใช้ชีวิตการศึกษา ธุรกิจและความปลอดภัย ทุกมิติให้มีโชค
 • ทฤษฎีเหลาจื่อเกี่ยวกับความคิดที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดปาฏิหาริย์มากมาย
 • ทฤษฎีสิทธิทางปัญญาให้มนุษย์มีความผาสุก 5 ประการ ได้แก่ อายุยั่งยืน ทรัพย์สมบัติ สุขภาพ รักคุณธรรมและไปอย่างสง่างาม เป็นต้น

  เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 3
  ศึกษาวิธีเสริมเส้นชะตาชีวิตให้อายุยืนยาวและสุขสันต์ วิธีเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของมนุษย์
 • คำจริง 6 คำที่เหนือชะตาชีวิต
 • ทฤษฎีเหลาจื่อเกี่ยวกับให้คนดีอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิต
 • ทฤษฎีเหลาจื่อเกี่ยวกับกุศลมรรค 8 ให้ชีวิตสุขสันต์
   
 
 

ผู้ศึกษาสามารถนำวิธีปฏิบัติที่ได้เรียนรู้กลับไปปฏิบัติที่บ้านเองได้ โดยไม่ยาก
หรือจะนำไปสอนผู้อื่น ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงได้เช่นกัน
โดยใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการฝึก เช่น วีซีดี หนังสือ เทป ฯลฯ

เรามีความเชื่อมั่นว่า ผู้ที่ศึกษาและฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จะประสบผลสำเร็จในด้านการงาน ครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาวอย่างแน่นอน

 
คติสอนใจ

เราจะไม่กล่าวผรุสวาทวาจาตลอดไป ไม่ว่าเขาจะเลวทรามและร้ายมากแค่ไหน ท่านด่าเขา ใจท่านก็มีมลทินแล้ว

จาก: คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
หน้า 37

back