Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

เต้าเต๋อซิ่นซี >> หลักสูตรอบรม >> โครงการชีวิตที่ผาสุก

 
 

โครงการชีวิตที่ผาสุก

 

มูลนิธิมี “ โครงการชีวิตที่ผาสุก ” เพื่อแนะนำการดูแลสุขภาพกายและจิตแบบธรรมชาติ ให้กับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจ โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ใช้เวลาไม่มากนัก ฝึกเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย

โครงการแนะนำเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีเบื้องต้น ที่สำนักงานมูลนิธิ 75/60 อาคารริชมอนด์ ชั้น 17 ซ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย ผู้สนใจ โทร. 0-2204-1531-5

สำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่ประสงค์จัดโครงการทางด้านการออกกำลังกาย พัฒนากายและจิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นสร้างความสุขในการทำงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ขอให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์มายังมูลนิธิฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2204-1531-5

ที่ผ่านมาโครงการนี้มูลนิธิฯ ได้จัดให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมสรรพากร กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้กรุ๊ป จำกัด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อบจ. ภูเก็ต บริษัท วิริยะประกันภัย สาขารัชดาภิเษก ฯลฯ

 
   
คุณทองเพ็ชร (บริษัท วิริยะประกันภัย)
หน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ บุคลากรได้รับประโยชน์ คือ ได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง และนำไปฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอได้รับการฟื้นฟู และเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ผู้มีความเครียดได้เรียนรู้การสลายความเครียดและมีความสุขในการทำงาน สำหรับองค์กรได้รับประโยชน์คือ วันหยุด วันลา ของพนักงานน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงลดค่าใช้จ่ายทางด้านรักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเพิ่มมากขึ้น
   
คุณวาสนา พรหมแตง
ประธานบริษัทฯ ได้จัด “ โครงการชีวิตที่ผาสุก ” ให้กับพนักงาน ดิฉันได้เข้าร่วมอบรม การบรรยายและสาธิตเพียงสั้น ๆ สะดุดใจของดิฉันมาก เพราะดิฉันปวดหลังมานาน อยากหาย จึงสนใจเรียนรู้ หลังจากโครงการนี้ บริษัทจัดให้พนักงานทำกิจกรรมเต้าซิ่นหลังเลิกงาน ได้ร่วมกิจกรรมเต้าซิ่นไม่นานอาการปวดหลังได้หายไป ไม่รู้เมื่อไร
   
โครงการแนะนำเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีเบื้องต้น

ที่สำนักงานมูลนิธิ 75/60 อาคารริชมอนด์ ชั้น 17
ซ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
ผู้สนใจ โทร. 0-2204-1531-5
 
คติสอนใจ

ไม่หลีกเลี่ยงความขุ่นข้องหมองใจ สามารถทำให้สดใสได้ จึงจะเป็นฝีมือแท้จริง เพื่อนมิตรเอ๋ย จงขจัดความฟุ้งซ่านและยุติความกังวลเถิด

จาก: คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
หน้า 49

back