Untitled Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

กำหนดการศึกษาเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ปี 2562  

 
ร่วมเป็น
อาสาสมัครเต้าซิ่น
 
ปุจฉา - วิสัชนา
ปุจฉา: เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี คือลัทธิเต๋า ใช่หรือไม่....
 
 
สูตรอาหาร
 
ใบสมัครสมาชิกเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล
ใบสมัครเข้าอบรมฯ
 
 
แผนที่ศูนย์อบรมฯ
แผนที่จุดขึ้นรถ SV พระราม3
แผนที่จุดขึ้นรถ ปตท.บางใหญ่
 
แบบฟอร์มขอ
คติธรรมคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
เต้าเต๋อซิ่นซี >> หน้าแรก
หลักการของชีวิตคือ มองจากภายใน มิใช่มองจากภายนอก และดูจากการพัฒนา มิใช่ดูจากเปลือกนอก ( จาก: คติธรรมจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิงหน้า 177)
  สมัครอาสาสมัครเต้าซิ่น ใบสมัครอาสาสมัครเต้าซิ่น
ข้อมูลทั่วไป
คำนำหน้าชื่อ
  นาย นาง นางสาว   อื่นๆ ชื่อภาษาจีน (ถ้ามี)
ชื่อ - นามสกุล (ไทย)
* 
-
วันเดือนปีเกิด * เพศ *
สถานภาพสมรส   ศาสนา  
โทรศัพท์บ้าน   เบอร์ที่ทำงาน  
มือถือ   เครือข่าย     อื่น ๆ
แฟกซ   อีเมล  
ปัญหาสุขภาพ   รูป  
           
ที่อยู่
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้) เลขที่
  แขวง / ตำบล
เขต/อำเภอ
     จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ที่ทำงาน   ที่อยู่เหมือนด้านบน
เลขที่
  แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
      จังหวัด รหัสไปรษณีย์
อาชีพ
อาชีพ
 
 สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา
  ตำแหน่ง -
ความสามารถพิเศษ (เลือกได้หลายข้อ)
ความสามารถในการใช้ภาษา   ไทย จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ภาษาอื่น
     
   
วิทยากร พิธีกร งานบริการ แปลหรือล่าม
การแสดง ผู้นำทีม งานเอกสาร จัดเก็บข้อมูล
ถ่ายวีดีโอ ถ่ายรูป เครื่องเสียง ทำอาหาร
คีย์ข้อมูล ให้คำปรึกษา อื่น ๆ
ความปรารถนาของท่าน  
ชื่อผู้แนะนำ   เบอร์โทร ผู้แนะนำ